SlovenskyEnglishDeutsch
  Očakávajte viac... Berieme to osobne.

BAAS, s.r.o. – presná strojárska výroba / Vyrábame:

SÚČIASTKY, ČASTI STROJOV A JEDNOÚČELOVÉ ZARIADENIA
STROJNÉ, UPÍNACIE A MANIPULAČNÉ PRÍPRAVKY
NÁHRADNÉ DIELY PRE VÝROBNÉ LINKY
PRIEMYSELNÉ NOŽE

BAAS, s.r.o. – presná strojárska výroba / Záruka kvality:

Konštrukcia dielov a zariadení (strojov)
Výroba– Certifikácia ISO 9001
Kontrola kvality – 3D meranie súčiastok
Povrchová úprava
Montáž celkov
Certifikát materiálu a jeho pôvodu

BAAS, s.r.o. – presná strojárska výroba / Zabezpečujeme:

Montáž a inštalácia zariadení
Generálne opravy

 

BAAS, s.r.o. – presná strojárska výroba

Sme výrobná zákazková spoločnosť. Pôsobíme v oblasti strojárstva viac ako 15 rokov. Našou hlavnou aktivitou je zákazková strojárska výroba.

Spoločnosť BAAS, s.r.o. vznikla v roku 1996 ako rodinná firma zameraná na výrobu špeciálnych presných strojných častí pre gumárenský priemysel. V priebehu posledných rokov sme rozšírili rozsah výroby pre potreby metalurgického, potravinárskeho, papierenského či automobilového priemyslu. Riadenie výroby máme zabezpečené od technickej prípravy po výstupnú kontrolu. V súčasnosti disponujeme tímom 35 ľudí na ploche 1100 m2.

V záujme zvyšovania konkurencieschopnosti v BAAS, s.r.o. neustále sústreďujeme naše aktivity na obnovu a zdokonaľovanie strojného parku, investičnú výstavbu a inováciu IT technológií s cieľom udržať si zákazníka a vytvárať lepšie podmienky pre získanie nových obchodných partnerov.

Strojárstvo ako priemyselné odvetvie sa zaoberá aplikáciou fyzikálnych princípov na analýzu, výrobu a údržbu strojných zariadení. Odborníci v BAAS, s.r.o. využívajú tieto princípy a svoje odborné poznatky pri tvorbe technologických postupov, riešení konštrukčných úloh a samotnej strojárskej výrobe. Našim cieľom je uspokojiť špecifické požiadavky zákazníkov, pričom preferujeme individuálny prístup k technickým riešeniam projektov.

Strojný park BAAS, s.r.o. umožňuje obrábanie kovov, t.j. sústruženie, frézovanie, brúsenie na guľato, brúsenie na plocho, zváranie, presné vŕtanie, elektroerozívne rezanie, CNC obrábanie (frézky, sústruhy). Zastrešujeme generálne opravy, celkovú montáž zariadení a zabezpečujeme všetky druhy tepelných a povrchových úprav materiálov.

Ponúkame presnú strojársku výrobu, výrobu súčiastok, výrobu jednoúčelových technologických zariadení, výrobu náhradných dielov podľa výkresovej dokumentácie, obrábanie kovov (sústruženie, frézovanie), výrobu priemyselných nožov, výrobu dopravníkov a upínačov pre gumárenský, potravinársky a metalurgický priemysel.

Aj tento rok je pre BAAS, s.r.o. pokračovaním nastúpeného trendu ďalšieho budovania a udržiavania systému manažérstva kvality v zmysle STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008.

 [Úvod] [Strojárska výroba] [Priemyselné nože] [Strojný park] [Kontakt]


Copyright (C) 2009 BAAS, s.r.o. | Všetky práva vyhradené | Web-design: www.istudio.sk
Zásady ochrany osobných údajov