SKENDE

Contact

BAAS, s. r. o.
Farská 1707
018 61 Beluša

Business ID: 36300624
Tax ID: 2020109729
VAT No.: SK2020109729

Zápis v OR: Okresný súd Trenčín, Oddiel Sro, vložka č. 10754/R

VÚB, a.s., pobočka Považská Bystrica, Účet číslo: 1236540155/0200

YOU FIND US:
Slatinská 1707
018 61 Beluša

or


GPS:
49.059090, 18.334333


We value your privacy.
Our data protection policy: